Parametrické středy

Parametrická kontrola středů

Podobně jako MC-1 se zapojí za BP-4 a funguje jako regulace středů. Tento mid-control ale umožuje nastavit další parametr - frekvenci - v rozsahu 200 - 800 Hz.

MC-1 curves
MCP-1 curves